« «

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a záb. umenia 

 

0aa0
  Prehľad o konkrétnych adresátoch:
   
   
   
 

     Tvorivá súťaž

 

V súťaži  Poděbradské dni poézie boli udelené: Krištáľová ruža Eve Žilinekovej, Cena Viliama Záborského nebola udelená, v súťaži Fóra umeleckého prednesu boli udelené prémie Miroslavovi Mrázovi, Eve Kašovej, Kamile Antalovej, Márii Ičovej, Richardovi Blumenfeldovi, Kataríne Vahančíkovej, Andrei Sabovej, Jurajovi Ďurišovi, Marte Vilhanovej

   Tvorivej súťaži na pôvodný dramatický text bola udelená:

-         v oblasti rozhlasových hier:                                                                                                                               1. cena Adriane Krúpovej za rozhlasovú hru Chlapec odvedľa                                                                                 2. cena Elene Antalovej za rozhlasovú hru Arko a ja                                                                                             3. cena Jánovi Milčákovi za rozprávkovú hru Zabudnutá skriňa                                                                               3. cena Daniele Příhodovej za rozhlasovú hru Nenarodený

-         v oblasti divadelných hier:                                                                                                                                 1. a 2. cena - neudelené                                                                                                                                     3. cena Jánovi Milčákovi za divadelnú hru Plátno                                                                                                  3. cena Jane Borjukovej za divadelnú hru Last moment                                                                                    prémia Jánovi Turanovi Turanovi za bábkovú hru Mytrimyšky Mytrišky

   
       Tvorivé štipendium
 
 • Hana Rodová – 1 mesiac na napísanie fíčra o východoslovenských hradoch

 • Michaela Fišerová – 1 mesiac za rozhlasovú dramatizáciu románu F. Kafku Proces

 • Štefan Timko – 2 mesiace na dramatickú prípravu a režijné naštudovanie relácie RADIO AKTIV

 • Zuzana Porubjaková – 1 mesiac na naštudovanie divadelnej hry I. Blahúta Pokušenie

 • Ivan Blahút – 1 mesiac na naštudovanie divadelnej hry I. Blahúta Pokušenie

 • Réka Derzsiová – 1 mesiac na naštudovanie divadelnej hry I. Blahúta Pokušenie

 • Štefan Richtárech – 1 mesiac na naštudovanie divadelnej hry I. Blahúta Pokušenie

 • Judita Hansman – 1 mesiac na naštudovanie divadelnej hry I. Blahúta Pokušenie

 • Júlia Horváthová – 1 mesiac na naštudovanie divadelnej hry I. Blahúta Pokušenie

 • Martin Hronský –  1 mesiac na naštudovanie divadelnej hry I. Blahúta Pokušenie

 • Michaela Fišerová – 1 mesiac na rozhlasovú dramatizáciu románu F. Kafku: Proces

       Príspevok na cestu do zahraničia: Jozef Vlk, Daniel Raček, Stanislava Vlčeková, Libuša Bachratá, Monika Caunerová, Petra Fornayová, Anna Sedláčková, Ján Šicko, Viki Janoušková, Jana Strnisková, Petronela Dušová 2 x, Katarína Mikulíková, Miloš Mistrík, Tatiana Kusá, Vladimír Rusko, Zuzana Hlavenková
   
 

     Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách : Vladimír Rusko, Ľudmila Svanová, Viera Krajníková, Alfréd Swan, Braňo Hochel, Jaroslav Rezník, Zuzana Belková, Jozef Mokoš, Peter Pavlac, Zuzana Grečnárová         

   
       Príspevok za besedy a prednášky
  Zuzana Uličianska, Mária Jenčíková, Martin Ciel, Roman Olekšák, Peter Scherhaufer
   
       Prémie za umelecké výkony
  Prémia Igric za herecký výkon vo filme alebo v televíznom diele:
 • Milan Lasica - za postavu profesora vo filme Obsluhoval jsem anglického krále

 • Atila Mokos - za herecký výkon vo filme Ďalšie dejstvo

Prémie za divadelnú a rozhlasovú tvorbu:
SND – opera

 • Michal Lehotský – za stvárnenie postavy Turiddu v opere P. Mascagniho Sedliacka česť

 • Jana Bernáthová – za stvárnenie postavy Zerbinetty v opere Ariadna na Naxe

SND – balet

 • Klaudia Bittererová – za vynikajúce interpretačné výkony v sólových postavách Nikia v balete Bajadéra a postava Princená v muzikáli Popolvár

 • Roman Novitzký – za stvárnenie postavy Popolvára v baletnom muzikáli Popolvár

 • Andrej Szabo – za stvárnenie postavy Popolvára v baletnom muzikáli Popolvár

SND – činohra

 • Ľuboš Kostelný – za stvárnenie postavy  Anjela v hre V. Haima Valčík náhody

 • Vladimír Obšil– za stvárnenie postavy Wurma v hre F. Schillera Úklady a láska

 •  Táňa Pauhofová – za stvárnenie postavy Lujzy v  hre F. Schillera Úklady a láska

 •  Alexander Bárta – za stvárnenie postavy Ferdinanda v hre F. Schillera Úklady a láska

 •  Kamila Magálová – za stvárnenie postavy Millerovej v hre F. Schillera Úklady a láska

 •  Anna Javorková – za stvárnenie postavy Milky v hre V. Klimáčka Kto sa bojí Beatles

 •  Jozef Vajda – za stvárnenie postavy Domina v hre K. Čapka R.U.R.

 •  Marián Geišberg – za stvárnenie postavy Alquista v hre K. Čapka R.U.R

 •  Dušan Jamrich – za postavu Chvilu v hre V.Klimáčka Kto sa bojí Beatles

Nová scéna

 • Marián Labuda ml. – za stvárnenie postavy v naštudovaní divadelného Komiksu Agent Krowiak zasahuje

 • Lucia Vráblicová – za stvárnenie postavy  Barbary v hre V. Klimáčka Agent Krowiak zasahuje

 • Barbora Mišíková – za stvárnenie postavy Barbary v hre V. Klimáčka Agent Krowiak zasahuje

 • Miroslava Partlová – za stvárnenie postavy Katky v muzikáli Neberte nám princeznú

 • Nela Pocisková – za stvárnenie postavy Katky v muzikálu Neberte nám princeznú

Radošinské naivné divadlo

 • Maruška Nedomová – za stvárnenie dvojpostavy Valovičovej a Mandúchovej v hre S. Štepku Sedem hlavných hriechov

 • Ondrej Spišák – za réžiu inscenácie hry S. Štepku Stvorenie sveta

 • Mirka Čibenková – za dramaturgiu hry S. Štepku  Stvorenie sveta

GunaGu Bratislava

 • Daniel Heriban – za stvárnenie hlavnej postavy  v hre V. Klimáčka Závisláci, s prihliadnutím na výkon v postavách Muža s nádobou na hmyz, Muža s hviezdnou  mapou, Onoho policajta, Lovca a Chudého muža v hre R. Schimmelpfenniga Predtým/Potom

Bábkové divadlo na Rázcestí

 • Marianna Mackurová – za stvárnenie postavy Hadej ženy v hre Citová výchova hadej ženy

 • Mária Šamajová – za stvárnenie hlavnej postavy v hre Citová výchova hadej ženy

Mestské divadlo Žilina

 • Sergej Hudák- za stvárnenie postavy Ivana Alexandroviča Chlestakova v hre N. V. Gogoľa Revízor

 • Branislav Bač  - za stvárnenie postavy Baróna Bálinta v inscenácii Cigáni idú do neba, s prihliadnutím na výkony v postavách Bobča v hre N. V.  Gogoľa Revízor a Cleanta v hre J. B. P. Moliera Lakomec

 • Radovan Kianica -   za stvárnenie postavy Cigána v inscenácii Cigáni idú do neba,  s  prihliadnutím na výkony v postavách Dobča v hre N.V. Gogoľa Revízor a Valéra v hre J. B. P. Moliera Lakomec                     

Spišské divadlo

 • Monika Gerbocová  -  za réžiu rozprávky JANOSCH – Ach, aká nádherná si Panama

 • Katarína Turčanová -  za stvárnenie postavy Charloty Walgrenovej v hre B. Alhforsta  Iluzionisti

 • Albín Medúz – za stvárnenie postavy Adama Greška v hre I. Bukovčana Slučka pre dvoch

Romathan

 • Magdaléna Adamová – za herecký výkon a umelecký vklad pri realizácii pôvodnej rómskej hudobnej balady – Rómsky zákon

Divadlo Astorka

 • Miroslav Noga  – za stvárnenie postavy herca a podnikateľa v hre R. Poláka Kentauri

 • Szidi Tobiás  – za stvárnenie postavy učiteľky Viery  v hre R. Poláka Kentauri

 • Juraj Kemka – za stvárnenie postavy Sama v hre R. Poláka Kentauri

 • Lucia Gažiová – za stvárnenie postavy Lucie v hre R. Poláka Kentauri 

Divadlo J. Palárika – Trnava

 • Viktor Kollár – za réžiu inscenácie hry W. Shakespeara Cymbelin, s prihliadnutím na réžie inscenácií Amerika a Listy Milene

 • Martin Gazdík – za dramaturgiu hry podľa románu Franza Kafku Amerika s prihliadnutím na dramaturgickú prácu na inscenácii Kafkových Listov Milena a hry W. Shakespeara Cymbelin

 • Ján Sládeček – za réžiu hry J. Palárika Inkognito

 • Branislav Bajus – za stvárnenie postavy Franza Kafku v hre Listy Milene

 • Peter Kočiš – za stvárnenie postáv Jána, Iva, Maxa a Denisa v hre M. Gavrana Všetko o mužoch

Slovenské komorné divadlo Martin

 • František Výrostko – za stvárnenie postáv Muža z Ruska, Muža na kraji postele a Tanečníka v hre R. Schimmelpfenniga Predtým/Potom, s prihliadnutím na výkon v postave Mullera v hre U. Widmera Top Dogs

 • Lucia Jašková – za stvárnenie postáv Ženy okolo tridsiatky a Muža s rukopisom v hre R. Schimmepfenniga Predtým/Potom, s prihliadnutím na výkon v postave Adely v inscenácii D. Gombára a R. Mankoveckého Štúrovci

 • Renáta Horňáková – za stvárnenie postáv Mníšky, Ženy z baru, Suzane, Muža s rukopisom v hre R. Schimmelpfeniga Predtým/Potom, s prihliadnutím na výkon v postave Máši v hre A. P. Čechova Čajka

 • Martin Horňák - za stvárnenie postáv Muža z baru a Čakajúceho muža v inscenácii hry R. Schimmelpfeniga Predtým/Potom, s prihliadnutím na výkon v postave Deera v hre U. Widmera Top Dogs

Divadlo Andreja Bagara Nitra

 • Ivan Vojtek     – za stvárnenie postavy Mgr. Fintu v muzikáli Divotvorný hrniec

 • Marcel Ochránek – za stvárnenie postavy Jörgena Tesmana v hre H. Ibsena Heda Gablerová

 • Zuzana Moravcová – za stvárnenie postavy Tey Elvstedovej v hre H. Ibsena Heda Gablerová s prihliadnutím na výkony v postavách Veronky v hre J. Uličianskeho Veveričky a Stacie Doyleovej a v hre M. Carr Portia Coughlanová

 • Žofia Martišová – za stvárnenie postavy Blaize Scullyovej v hre M. Carr Portia

 • Coughlanová, s prihliadnutím na výkon v postave July Tesmanovej v hre H. Ibsena Heda Gablerová

 • Milan Ondrík – za stvárnenie postavy  Damusa Haliona v hre M. Carr Portia

 • Coughlanová, s prihliadnutím na výkon v postave Vincka v hre J. Uličianskeho Veveričky

 • Eva Pavlíková - za stvárnenie postavy Maggi May Doorleyovej v hre M. Carr

 • Portia Coughlanová, s prihliadnutím na výkon v postave Mokuškovej v hre J. Uličianskeho Veveričky

 • Michal Vajdička - za réžiu inscenácie Portia Coughlanová

 • Svetozár Sprušanský – za réžie inscenácií Revízor a Heda Gablerová

Jókaiho divadlo v Komárne

 • Tomáš Bernáth – za stvárnenie postavy cigánskeho muzikanta  v inscenácii Lekáreň

 • Lívia Germanová – za stvárnenie postavy Lenky v inscenácii Pán doktor s prihliadnutím na výkon v postave Maired v hre M. McDonagha Poručík z Inishmoru

 • László Hajdú – za stvárnenie postavy židovského nájomníka v inscenácii Lekáreň s prihliadnutím na výkon v postave mladého nemehla v hre M. McDonagha Poručík z Inishmoru

 • Tibor Tóth      – za stvárnenie postavy Ferkó Pappa v inscenácii Lekáreň  

 • Eva Bandorová – za stvárnenie postavu mladej dámy v hre Fosseho Jesenný sen

 • Domotor Varga Emese – za dramaturgiu inscenácie hry Bratia Karamazovovci

 • Anita Szvrcseková – za postavu Mility Marco –  v inscenácii hry Bitka pri Waterloo   

Divadlo Alexandra Duchnoviča

 • Vasil Rusiňák – za stvárnenie postavy Antona Antonoviča Dmuchanovského v hre  N. V. Gogoľa Revízor

 • Svetlana Škovranová – za stvárnenie postavy Rajzikinovej v hre N. V. Gogoľa Revízor

Štátne divadlo Košice

 • Ivan Krúpa – za stvárnenie postavy Doca v hre F. Durenmatta Komplic s prihliadnutím na dabingový výkon v postave Royce vo filme Royce

 • Jozef Úradník – za stvárnenie postavy Bossa v hre F. Durenmatta Komplic

 • Róbert Šudík – za stvárnenie postavy Copa v hre F. Durenmatta Komplic

 • Michal Soltész – za stvárnenie postavy Chandebiésa v hre G. Feydeua Chrobák v hlave

 • Dana Košická – za stvárnenie postavy Zuzy Javorovej v hre J. G. Tajovského Ženský zákon

 • Beáta Drotárová – za stvárnenie postavy Dory Kalinovej v hre J. G. Tajovského  Ženský zákon

 • Alena Ďuránová – za dabingový výkon vo filme Pomsta za nespravodlivosť

 • Ondrej Mráz – za stvárnenie postavy Mefista v opera Ch. Gounoda Faust a Margaréta  

 • Stanislav Pitoňák – za stvárnenie postavy Andreja v inscenácii N.Koľadu Murlin Murlo

Divadlo Jonáša Záborského

 • Jana Valocká – za stvárnenie postavy Stephanie Abrahamsovej a Iréne v inscenácii Duety

 • Ľudmila Dutková – za stvárnenie postavy Plánky v inscenácii Lorkiáda

 • Michal Náhlik – za réžiu inscenácií Duety a Jej pastorkyňa

 • Daniel Straka – za stvárnenie postavy Klauna v inscenácii Diagnóza I 21

Opera Banská Bystrica

 • Andrea Hlinková – za  réžiu opery Giacoma Pucciniho Sestra Angelika a Ruggiera Leoncavalla Cigáni

Divadlo Aréna

 • Marián Prevendarčík - za stvárnenie postavy Husáka v hre V. Klimáčka Dr. Husák s prihliadnutím na výkon v hre K. Vosátku Telenovela

Bábkové divadlo Košice

 • Miroslav Kolbašský – za stvárnenie postáv Funebráka, Hráča, Žobráka, Filmára a Fofa v hre K. Horáka Prachy, žúr a svetlo večné

 • Ivan Sogel – za stvárnenie postáv Koňa, Moriaka, Raka a Prvého zbojníka v hre Ako išlo vajce na vandrovku

 • Juraj Fotula – za stvárnenie postáv Vola, Kohúta, Starej baby a Druhého zbojníka  v hre Ako išlo vajce na vandrovku

 • Erika Molnárová – za stvárnenie titulnej postavy Ruženky v hre Šípková Ruženka                                

Divadlo Kontra - nezávislé divadlo

 • Peter Čižmár   - za vytvorenie postavy Howie v divadelnej hre Howie a Rookie

 • Mikuláš Macala – za vytvorenie postavy Rookie v divadelnej hre Howie a Rookie

Zábavné umenie - za herecké výkony v televíznom sitkom seriáli Susedia:

 • Zuzana Tlučková

 • Viktória Ráková

 • Peter Marcin

 • Andrej Kraus

 • Marta Sládečková

Slovenský rozhlas - prémie

 • Martin  Kákoš – za réžiu pôvodnej rozhlasovej hry J. Uličianskeho „Ústa pravdy“;Ľubica  Olšovská – za zvukovú realizáciu rozhlasových hier „Salome“

 • Zuzana  Belková - za dramaturgiu umeleckého pásma „Objavenie neba“ venovaného tvorbe Harryho Mulischa;

 • Táňa  Kusá – za  cyklus dokumentov „Procesy, ktoré otriasli svetom“ a fíčer o baletnej umelkyni Guste Herényiovej „Odetta a Odília“

 • Ján  Petrík – za humoristickú reláciu „Ako sa PhDr. Alfonz Halenár zúčastnil na protestnej demonštrácii“ (autor Ján Mičuch)

 • Mária  Jarkovská – za réžiu hry Jonáša Záborského „Bohatý okrádač“

 • Andrej  Turčan – za réžiu pôvodnej rozhlasovej hry B.Čahojovej-Bernátovej  Stopy do tmy

 • Jana  Strnisková – za réžiu rozhlasových hier „Salome“ (autorky J. Juráňovej) a „Poviedka o chlapcovi a divej husi

 • Róbert  Horňák – za réžiu rozhlasových hier „Kolónia“ (autor: Dennis Kelly) a „Emina“ (autor Július Gajdoš)

 • Ivica  Ruttkayová – za vytvorenie fíčra „Všetky na deti“;

 • Milena  Lukáčová – za realizáciu 3 relácií z cyklu Slovenské rody „Podkovička je  náš  erb“ autora Petra Kováčika         

 • Milan  Greguš – za zvukovú realizáciu pôvodných hier „Emina“ (autor: J. Gajdoš) a „Labakan“ (autorka D. Garguláková)

 • Vanda Feriancová – dramaturgiu pôvodnej rozhlasovej hry M. Materákovej „Hľadá sa hrdina“ a „Kolónia“ autora Dennisa Kellyho;

 • Ján Uličiansky – za dramaturgiu rozhlasových hier „Rádio Severný Surinam“ (autori: X.Straat,  G.Borreman L.Knikman) a „Balzac a malá čínska krajčírka”  (autor: Dai Sijie)

 • Eleonóra Kapasná – Vančíková - za zvukovú realizáciu pôvodnej rozhlasovej hry J. Uličianskeho „Ústa pravdy“

 • Hana  Rodová – za umelecko-dokumentárne pásmo „Prechádzky zimnou krajinou“ (autorka: Júlia Rázusová)

 • Peter Vilhan – za réžiu dramatizácie novely A. P. Čechova „Čierny mních“

 • Peter Vaško – za zvukovú realizáciu hry Františka Pappa „Salón;madame Elise“                                 

 • Jana  Hevešiova – za cyklus relácií „Moji spolubývajúci“

 • Ján Zaťko – za dramatizované pásmo o živote a tvorbe zakladateľa žánru sci-fi „Deti kapitána Julesa Verna“

 • Gabriela  Horečná – za fíčer „Medzi nebom a zemou“

 • Jozef  Čertík – za cyklus „Tak prichádzalo slovo“ venovaný 50-ročnej histórii recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

 • Stanislav Kaclík - za zvukovú realizáciu cyklu dramatizovaných pásiem „Procesy, ktoré otriasli svetom“

 • Lýgia   Vojtková - za realizáciu pôvodnej rozhlasovej hry „Hlasy v tme“ (autor: Juraj Bindzár)        

 • Tomáš  Boroš  - za fíčer „Starodávna hudba“ o hudobnom telese Arsantica;

 • Ivana  Jachymová     - za literárne pásmo Jany Bodnárovej „ Užhorodské kaviarne Petra Miďanku“

Prémie za dabing:
Maya

 • Emanuel Hason – za dabingový výkon vo filme Margarette Steiffová

 • Michaela Hanzelová – za dabingový výkon vo filme Margarette Steiffová

 • Ivo Tomeček – za réžiu filmu Margarette Steiffová

SAVID

 • Hana Makovická -  za réžiu seriálu Chudobní milionári 1-4

STV PRODUCTION TECHNOLOGY s.r.o.

 • Vladimír Jedľovský – za  dabingový výkon v postave Dr. Housea v seriáli Dr House

 • Róbert Roth – za dabingový výkon v postave Davida Nolanda v seriáli David Nolande                  

 • Zuzka Kapráliková – za dabingový výkon v postave Corinne v seriáli David Nolande                 

 •   Štefan Korenči – za réžiu filmu David Nolande 

ARTEFAKT

 • Petra Vajdová -  za dabingový výkon v postave Diany v telenovele Naučím ťa milova

 • Ján Zeman – za réžiu filmu Smrť na internete

ATIZ

 • Helena Geregová – a dabingový výkon vo filme Krvavý mesiac

 • Zoroslav Laurinc – za réžiu filmu Škola rocku

STUDIO 7 s.r.o

 • Elena Podzámska –  za dabingový výkon v postave Faunie vo filme Ľudská škvrna s prihliadnutím  za dabingový výkon vo filme Margarette Steiffová

 • Ľudmila Mandžárová – za dabingový výkon v postave Christine v štvordielnom filme Tajomstvá sopky

 • Zuzana Porubjaková – za dabingový výkon v postave Jasmine v štvordielnom filme Tajomstvá sopky

 • Miroslav Trnavský – za dabingový výkon v postave Nathana vo filme Ľudská škvrna

 • Ján Tréger – za dabingový výkon v postave Denyho vo filme Matador  

 • Frencien Bauer – za dabingový výkon v postave Maxa vo filme Veľký ťah Maxa Kibla

 • Dominika Žiaranová – za dabingový výkon v postave Needa vo filme Dobrodružstvá čierneho žrebca

 • Štefan Mandžár – za réžiu Kráľovstvo Tigra I., II. Časť   

       Odmeny pri životnom jubileu
 

Ján Niňaj, Pavol Hudík, Božena Lenčová, Gaspár Bugár, Ivan Krivosudský, Juraj Kukura, Viera Weidlerová, Vladimír Minarovič, Andrej Turčan, Marián Heveši, Mária Kráľovičová, Ján Kováčik, Helena Gmucová - Záhradníková, Miroslav Dziak Košický, Jozsef Havasi, Eva Šmáliková, Vladimír Rohoň, Želmíra Kačková, Gréta Švercelová, Ondrej Béreš, Zuzana Cigánová, Štefan Pothe, Terézia Kornošová,, Dušan Široký, Milan Tomášek, Júlia Korpášová, Zlatica Gillová, Anna Jochmanová, Ján Barto, Eva Rysová, Ladislav Farkaš, Igor Latta, Jozef Bednárik, Osvald Záhradník, Stanislav Martiš, Elo Romančík, Anna Kajabová, Alžbeta Svobodová, Brigita Bobulová, Tatiana Maťašovská, Milan Kopačka, Peter Rapoš, Anastázia Lengyelová, Elena Šálková - Fecková, Mária Schweighoferová

   
       Ceny
 

Výročné ceny za divadelnú a rozhlasovú tvorbu 

SND –  činohra

 • Marttin Huba – za stvárnenie postavy Henricha v hre Ch. Hamptona Popol a vášeň
 • František Kovár – za stvárnenie postavy Kancelára v tragédii F. Schillera Úklady a láska, s prihliadnutím na dabingový výkon vo filme Lepšia spoločnosť

 • Zuzana Fialová – za stvárnenie postavy Ženy v hre V. Haima Valčík náhody

 • Mária Kráľovičová – za stvárnenie postavy Terézie Klinovej v hre T. Kusej S mamou s prihliadnutím na dabingový výkon v štvordielnom filme Tajomstvá sopky            

 • Martin Čičvák – za réžiu hry F. Schillera Úklady a láska
 • Emil Horváth – za stvárnenie postavy Husáka v hre V. Klimáčka Dr. Husák s prihliadnutím na výkon v postave Emila v hre V. Klimáčka Kto sa bojí Beatles                     

SND – opera

 • Ľubica Vargicová   - za stvárnenie postavy Zerbinetta v inscenácii opery  Richarda Straussa Ariadna na Naxe
 • Sergej Larin   - za stvárnenie postavy Bacchusa v inscenácii opery Richarda Straussa Ariadna na Naxe, s prihliadnutím na výkon v inscenácii opery Ruggiera Leoncavalla Komedianti

SND – balet

 • Lucia Macíková – za vynikajúce interpretačné  výkony v titulných a sólových postavách Odetty a Odílie v balete Labutie jazero s prihliadnutím na výkon v postave Princeznej v baletnom muzikáli Popolvár

 • Igor Holováč - za interpretačný výkon v postave Warhol v inscenácii Warhol  

 • Juraj Žilinčár – za postavu Warhol v inscenácii Warhol, s prihliadnutím na postavu Gunára v baletnom muzikáli Popolvár

Nová scéna

 • Karol Čálik – za stvárnenie postavy Huňadiho v hre V. Klimáčka Agent Krowiak zasahuje

 • Štefan Kožka – za stvárnenie postavy Hadžibeja v hre V. Klimáčka Agent Krowiak zasahuje

ŠD – Košice - balet

 • Ondrej Šoth - za réžiu a choreografiu inscenácie baletu Svadba podľa Figara (Mozarta)

Divadlo Astorka Korzo 90

 • Zita Furková – za stvárnenie postavy Herečky v hre R. Poláka Kentauri

 • Ján Kožuch – za stvárnenie postavy Jula v hre R. Poláka Kentauri, s prihliadnutím na výkony v postavách Muža pod žiarovkou, Muža v obraze a Muža s manžetovými gombíkmi v hre R. Schimmepfenniga   Predtým /Potom

Slovenské komorné divadlo Martin

 • Michal Gazdík - za stvárnenie postavy Krauseho v hre U. Widmera Top Dogs

Divadlo A. Bagara v Nitre

 • Kristína Turjanová - za stvárnenie postavy Hedy Gablerovej v hre H. Ibsena Heda Gablerová

 • Zuzana Kanócz - za stvárnenie postavy Portie Coughlanovej v hre M. Carr Portia Coughlanová

Divadlo A. Duchnoviča

 • Eugen Libezňuk – za stvárnenie postavy Ivana Alexandroviča Chlestakova v hre N. V. Gogoľa Revízor

 • Ľudmila Lukačíková – za stvárnenie postavy Anny Andrejevny v hre N. V. Gogoľa Revízor, s prihliadnutím na výkon v postave Ženy v hre  M.   Karáska Au Revoir

Divadlo Jonáša Záborského

 • Kveta Stražanová – za stvárnenie postavy Kostolníčky v hre G. Preissovej a M. Náhlika Jej pastorkyňa, s prihliadnutím na výkon v postave Matky a Bernardy Alby v inscenácii Lorkiáda  

Štátne divadlo Košice

 • Michaela Váradyová - za stvárnenie postavy Adiny v opere G. Donizettiho Nápoj lásky

Slovenský rozhlas

 • Táňa Tadlánková – za réžiu pôvodnej rozhlasovej hry Juraja Bindzára „Hlasy v tme“ s prihliadnutím na  réžiu  rozhlasovej hry  „Rádio Severný Surinam“ (X.Straat, G.Borreman, L.Knikman)                

 • Milan  Frolo - za dramaturgiu hry Augusta Strindberga „Sonáta príšer“ s prihliadnutím k dramaturgii pôvodnej rozhlasovej hry E.Antalovej „Sťahovák“

 •  Zuzana  Grečnárová - za dramaturgiu pôvodnej rozhlasovej hry J. Uličianskeho „Ústa pravdy“ s prihliadnutím na dramaturgiu hry „Conrad, chlapec z továrne“

Ceny za celoživotné dielo v oblasti divadla a rozhlasu:

SND - činohra

 • Michal Dočolomanský

 • Božidara Turzonovová

 • Emília Vášáryová

 • Juraj Slezáček

SND - balet

 • Andrej Halász

SND – opera

 • Jarmila Smyčková

Nová scéna

 • Ján Mistrík

Divadlo Jonáša Záborského

 • Eugen Jure

 • Želmíra Kačková

Slovenské komorné divadlo Martin

 • Ján Barto

Astorka Korzo 90

 • Marián Zednikovič - in memoriam

Cena za celoživotné dielo v oblasti rozhlasu

 • Andrej Medvec

 • Vladimír Marko

 • Katarína Revallová

 • Jozef Šimonovič

 • Danuša Reková

 • Eva Chovancová