Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Obchodná verejná súťaž - Predaj radovej garáže s pozemkom

10. September 2021

Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku Literárneho fondu
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže boli vyhlasovateľovi v stanovenom termíne predložené dva súťažné návrhy. Kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu bola najvyššia ponúknutá kúpna cena. Komisia odporučila a schválila ako víťaza spoločnosť Advisory, s. r. o.

Obchodná verejná súťaž.pdf
Parcela registra C, 2510 21.pdf
339251868.pdf

...čítaj viac

Ceny a prémie Literárneho fondu za r. 2020 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2021

23. Júl 2021

Program Alfa - jar 2021.pdf

...čítaj viac

Turnusy letných rekreačných pobytov 2021

10. Máj 2021

Turnusy letných rekreačných pobytov 2021 1.pdf

...čítaj viac


Všetky aktuality