Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Oznámenie

28. Október 2021

Oznamujeme tvorcom a výkonným umelcom, že od 1.11.2021 v zmysle aktuálnych pandemických opatrení zatvárame tvorivo-rekreačné zariadenie TIMRAVA v Hornom Smokovci a od 15.11.2021 aj Dom Ivana Stodolu v Piešťanoch.

...čítaj viac

Ceny a prémie Literárneho fondu za r. 2020 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2021

05. Október 2021

Program Alfa - jar 2021.pdf
Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru.pdf
Ceny výboru Sekcie pre umelecký preklad.pdf
Ceny výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu 2020.pdf
Ceny výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 2020.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia.pdf
Cena Mateja Bela 2020.pdf
Informácie pre médiá - ceny a prémie LF za r. 2020.pdf

...čítaj viac

Obchodná verejná súťaž - Predaj radovej garáže s pozemkom

10. September 2021

Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku Literárneho fondu
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže boli vyhlasovateľovi v stanovenom termíne predložené dva súťažné návrhy. Kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu bola najvyššia ponúknutá kúpna cena. Komisia odporučila a schválila ako víťaza spoločnosť Advisory, s. r. o.

Obchodná verejná súťaž.pdf
Parcela registra C, 2510 21.pdf
339251868.pdf

...čítaj viac


Všetky aktuality